Arteziniai gręžiniai

Artezinis vanduo (pagal Prancūzijos provincijos Artua lotynišką pavadinimą Artesium) – požeminis vanduo, hidrauliškai suspaustas tarp vandeniui sąlyginai nelaidžių sluoksnių (vandensparų).
Išgręžtame į vandeningąjį sluoksnį gręžinyje vanduo pakyla aukščiau vandeningojo sluoksnio kraigo. Linija, jungianti pakilusio vandens lygio taškus gręžiniuose, vadinama pjezometriniu lygiu. Vandens pakilimo aukštis nuo vandeningojo sluoksnio kraigo iki pjezometrinio lygio vadinamas spūdžiu. Kai spūdis pakankamai didelis, artezinio vandens sluoksniai dažniausiai slūgso iki kvarteriniuose dariniuose, didelėse geologinėse struktūrose, sudarydami artezinius baseinus. Arteziniame baseine skiriamos trys sritys: maitinimo, spūdžio ir iškrovos arba drenažo.
Maitinimo srityje vandeningas sluoksnis yra aukščiausioje vietoje ir nudrenuotas. Todėl vandenys čia turi laisvą (nespūdinį) paviršių (gruntiniai vandenys). Maitinimo srityje gruntinio vandeningojo sluoksnio storis priklauso nuo metereologinių veiksnių.
Spūdžio srityje pjezometrinis lygis yra aukščiau vandeningojo sluoksnio kraigo (arteziniai arba spūdiniai vandenys). Spūdžio srityje artezinio vandeningojo sluoksnio storis visą laiką pastovus. Ties maitinimo ir spūdžio sričių riba gruntiniai vandenys dėl atmosferos kiekio laikinai gali pereiti į spūdinius arba atvirkščiai.
Iškrovos srityje, daugiausia upių slėniuose, artezinis vanduo išteka į žemės paviršių šaltiniais ir formuoja upių požeminį nuotėkį.
Jeigu arteziniame baseine yra keli vandeningi sluoksniai, kiekvienas iš jų gali turėti skirtingą pjezometrinį lygį, priklausantį nuo maitinimo ir drenažo sąlygų. Didelių artezinių baseinų vanduo yra įvairios cheminės sudėties: nuo labai mineralizuotų chloridinio tipo sūrymų iki gėlų, mažai mineralizuotų, hidrokarbonationio tipo vandenų. Pirmieji dažniausiai slūgso baseino apatiniuose vandeninguose sluoksniuose, antrieji – viršutiniuose. Gėli viršutinių sluoksnių arteziniai vandenys susidaro iš kritulių arba susigėrusio paviršinio vandens; jie yra svarbiausias geriamo vandens šaltinis. Labai mineralizuoti apatinių sluoksnių arteziniai vandenys yra įvairių geologinių epochų vandenų reliktai. Lietuvos arteziniai vandenys priklauso Pabaltijo arteziniam baseinui.
Artezinis gręžinys – tai jūsų nuosavas tyro vandens šaltinis. Nuosavas vandens gręžinys jums suteiks galimybę vartoti aukštos kokybės geriamąjį šaltinio vandenį ir liksite visiškai nepriklausomi nuo centralizuoto vandentiekio. Įsirengę artezinį vandens gręžinį ir vandens siurblinės įrangą, turėsite pigų ir patikimą vandens šaltinį savo namuose. Artezinio gręžinio gylis priklauso nuo vietovės.

 

Vandens gręžinio principinė schema.

Artezinio gręžinio principinė schema

Arteziniai grežiniai yra kelių tipų.
Gręžiniai, kurių vanduo skirtas patenkinti nedidelius namų ūkio poreikius (geriamasis vanduo, sodybos sklypo laistymui skirtas vanduo). Kaip taisyklė, vanduo kyla iš mažo gylio (iki 35 metrų) su nedideliu debitu {Debitas – tai skysčio ar dujų kiekis, nutekantis per kurį nors laiko vienetą.} iki 1 m3/h. Tokiame vandenyje mažai geležies, bet padidėja kiekis priemaišų, kurios patenka iš paviršiaus. Gali kilti problemų dėl bakterijų...

Gręžinys, kurio vanduo skirtas patenkinti nedidelius namų ūkio poreikius
Tokio tipo gręžinys gręžiamas iki artimiausio vandeningo horizonto, kuris yra smėlingame grunte. Jų gylis dažniausiai būna iki 20 – 35 metrų. Tokio tipo gręžinio išgręžimas paprastai trunką vieną – dvi darbo dienas. Pagrindiniai šių gręžinių trūkumai: gręžiniai turi tendenciją uždumblėti, eksploatacijos laikas priklauso nuo vandens horizonto ir nuo eksploatacijos intensyvumo.

Giluminiai gręžiniai.
Šio tipo gręžiniai nuo anksčiau paminėtų gręžinių skiriasi ne tik gyliu ar dideliu pajėgumu (iki 100 m3/val.), bet ir gręžimo sudėtingumu. Tokio gręžinio gylis dažniausiai daromas nuo dvidešimties iki dviejų šimtų metrų gylio. Kartais tenka gręžti gręžinius net iki keturių šimtų metrų gylio. Gręžinio diametras paprastai siekia nuo 125 iki 324 mm. Šių gręžinių privalumas - didelis eksploatuojamo vandens kiekis. Didžiausias trūkumas - didelė įrengimo kaina, priklausanti nuo nuleidžiamų kolonų skaičiaus, gręžinio gylio ir nuleidžiamų vamzdžių diametro. Gręžinio gręžimo trukmė priklauso nuo gręžinio gylio. Paprastai darbai trunka 5 ar net daugiau dienų.

Jei vis dėlto nusprendėte, kad jums ir jūsų šeimai reikaliga tai, ką geriausio turi pasiūlyti gamta, jūs turite susipažinti su vandens gręžinio įrengimo darbų eiga.
1. Projekto sąmatos sudarymas;
2. Projekto sudarymas;
3. Projekto suderinimas su aplinkos apsaugos ministerija ir kitomis atitinkamomis institucijomis;
4. Gręžimo darbai;
5. Įrenginių montavimas;
6. Gręžinio registravimas, gręžinio paso išdavimas, bei leidimo naudotis gręžiniu suteikimas.
Jūsų pageidavimu mes galime sutvarkyti visus teisinius reikalus, leidimus ir gręžinio registraciją, klientui nereikės niekuo rūpintis.

Vandens gręžinio įrengimas
Mes įrengiame įvairios paskirties gręžinius gėlam ir mineraliniam vandeniui. Norint įsirengti vandens gręžinį, turi būti nustatomos tokios jo charakteristikos:
Gręžinio našumas;
Statinis vandens lygis;
Dinaminis vandens lygis;
Gręžimui naudojamos sukamojo gręžimo staklės, kuriomis gręžiant praplaunama gręžskylė polimero skiediniu arba švariu vandeniu. Gręžinių sienelės sutvirtinamos apsauginėmis kolonomis ir filtravimui naudojamais polivinilchlorido vamzdžiais. Šiam tikslui naudojami aukštos kokybės vamzdžiai. Jie yra gaminami pagal standartą DIN 4925. Gręžinyje statomas filtras ir apipilamas frakcionuotu žvyru. Filtrų rūšys:
Tinklinis
Profilinis
Plyšinis
Gręžimo metu į gręžinį patenka statybinio vandens. Jam išpumpuoti naudojamas kompresorius. Gręžinys atvalomas tiek, kad smėlio kiekis vandenyje neviršytų 0,05%.
Kad vanduo būtų tiekiamas į namus, gręžinyje sumontuojamas giluminis siurblys.
Giluminio siurblio privalumai:
Paprasta konstrukcija;
Maži gabaritai;
Nedidelis svoris;
Lengvas sumontavimas;
Garantuotas saugumas bei patikimumas eksplotacijos metu.
PASTABA : gręžinio naudojimo metu gręžinio charakteristikos gali keistis dėl tokių priežaščių, kaip netinkamai parinktas filtras, ne tos frakcijos žvyras, aplinkui įrengiama vis daugiau gręžinių ir t.t.
Pabaigus gręžinio įrengimą, užsakovui išduodamas gręžinio pasas su techniais gręžinio duomenimis ir vandens cheminės analizės rezultatais. Gręžinys registruojamas žemės gelmių registre.
Dažniausiai įrengiamų gręžinių charakteristikos:
Eksploatacinės vamzdžių kolonos skersmuo D125 - iki 120 m gylio ir iki 5 m3/val. našumo;
Eksploatacinės vamzdžių kolonos skersmuo D140 - iki 150 m gylio ir iki 10 m3/val. našumo;
Eksploatacinės vamzdžių kolonos skersmuo D165 - iki 170 m gylio ir iki 20 m3/val. našumo;
Eksploatacinės vamzdžių kolonos skersmuo D195 - iki 250 m gylio ir daugiau 40 m3/val. našumo;
Eksploatacinės vamzdžių kolonos skersmuo D325/280 - iki 350 m gylio ir daugiau 40 m3/val. našumo.

Vandens tiekimo sistemos parinkimas ir montavimas
Vandens tiekimo sistemą sudaro keturios dalys:
1. Giluminis siurblys.
Tai pats svarbiausias ir pagrindinis vandens tiekimo sistemos elementas. Giluminis siurblys montuojamas gręžinyje žemiau vandens lygio, kuris gali būti pasiekiamas eksplotavimo metu (dinaminis lygis). Siurblio dėka vanduo pakeliamas iš gręžinio ir paduodamas į vandentiekio tinklą.
2. Hidroforas.
Hidroforo paskirtis – pastoviai palaikyti nustatytą slėgį tinkle išjungiant arba įjungiant siurblio variklį, kai slėgis vandens sistemoje viršija maksimalią arba pasiekia minimalią nustatytą ribą.
3. Dažnio keitiklis.
Jo paskirtis užtikrinti optimalų giluminio siurblio variklio darbą be didesnių svyranimų, palaikant pastovų slėgį sistemoje. Besikeičiant slėgiui, per įmontuotą slėgio jutiklį siurblys švelniai paleidžiamas, kai vartojimas padidėja, ir švelniai stabdomas, kai vartojimas mažėja.
4. Pagalbinė įranga ir instaliacinės medžiagos.
Jas sudaro:
1. Gręžinio dangtis, skirtas hermetiškai uždengti gręžinio viršugalį.
2. Adapteris, skirtas vandentiekio ir vandens pakėlimo vamzdžių sujungimui į bendrą tinklą.
3. Vamzdžiai vandens pakėlimui ir tiekimui. (Naudojame PE80, PN 10 klasės vamzdžius kurių skersmens deametras 25, 32, 40, 50, 63 mm.)
4. Lynas, naudojamas siurblio nuleidimui (3 arba 4mm skersmens), pagamintas iš nerūdyjančio plieno.
5. Elektros kabelis, reikaligas tiekti elektros energiją į gręžinyje esantį giluminį siurblį. Parenkamas atitinkamai pagal giluminio siurblio parametrus. Dažniausiai naudojami 4x1,5mm2 arba 4x2,5 mm2 kabelis ir skirtas siurbliams su 0,75 – 4 kW galingumo trifaziais varikliais.

Vandens gręžinių privalumai ir trūkumai
Privalumai:
Didelis niekada nesibaigiančio vandens kiekis;
Nereikalauja aptarnavimo;
Neišdžiūva;
Vieną gręžinį gali naudoti keli vartotojai.
Trūkumai:
Ne visur vandens gręžinių tiekiamas vanduo atitinka geriamo vandens standartus. Tokiais atvejais įrengiami vandens filtrai.
Palyginus brangus gręžinio įrengimas.